SWE

PDV INŽENJERING

Höghöjdsarbeten

TJÄNSTER

Industriell alpinism

Monterings- och demonteringsarbeten på svårtillgängliga ställen på industriella anläggningar och utrustningar genom att använda utrustning för alpinismen.

Referenser till bergsklättringsarbeten på hög höjd