SWE

PDV INŽENJERING

Eldfasta arbeten

TJÄNSTER

Eldfast murning

PDV INŽENJERING DOO utför arbeten på installation och sanering av eldfasta konstruktioner som omfattar murning av eldfasta och värmeisolerade formelement och installation av eldfast och värmeisolerad betong genom att använda de mest moderna maskinerna för sprutbetong (shotcrete) och material av högsta kvalitet från välkänd europeisk tillverkare av eldfasta material TOGO Slovenija.

Referenser för eldfasta arbeten