SWE

PDV INŽENJERING

Referenser

Vi vill framhäva följande från referenser

2016

 • Montering av värmeisolering med erforderlig byggnadsställning, på rörledningar av system för askborttagning
 • Sanering av skador på spjäll, konstruktioner, ventilations- och rökgaskanaler i block A1 och A2

2017

 • Reparation och löpande underhåll av värmeisolering och montering och demontering av byggnadsställningar i block A1 och A2

2018

 • Löpande underhåll av värmeisolering och montering och demontering av byggnadsställningar i block A1 och A2
 • Reparation och löpande unerhåll av kolkvarnar och kolmatare med tillverkning och byte av koldoserare och kolmatares tilloppstub

2019

 • Reparation och löpande underhåll av värmeisolering och montering och demontering av byggnadsställningar i block A1 och A2
 • Reparation och löpande underhåll av fläktkvarna i block A2
 • Reparation och löpande unerhåll av kolmatare och koldoserare i block A2

2020

 • Reparation och löpande underhåll av värmeisolering och montering och demontering av byggnadsställningar i block A1 och A2
 • Reparation och löpande underhåll av fläktkvarna i block A1 och A2
 • Reparation och löpande underhåll av kolmatare och koldoserare i block A1 och A2

2021

 • Reparation och löpande underhåll av värmeisolering och montering och demontering av byggnadsställningar i block A1 och A2
 • Reparation och löpande underhåll av fläktkvarna i block A1 och A2
 • Reparation och löpande underhåll av kolmatare och koldoserare i block A1 och A2

2015

 • Montering av värmesiolering, med erforderlig byggnadsställning, på Reservoar för nödutskov i anläggningen för rökgasavsvavling

2016

 • Tillverkning och montering av stålkonstruktion och trapetsformad plåtbeläggning, med erforderlig byggnadsställning, på magasin för kalksten i anläggningen för rökgasavsvavling
 • Korrosion- och brandskydd, med erforderlig byggnadsställning, på magasin för kalksten i anläggningen för rökgasavsvavling
 • Montering av värmeisolering, med erforderlig byggnadsställning, på absorbator nr 1 och 2 av anläggningen för rökgasavsvavling
 • Montering av värmeisolering, med erforderlig byggnadsställning, på rökgaskanaler nr 1 och 2 av anläggningen för rökgasavsvavling
 • Montering av värmeisolering, med erforderlig byggnadsställning, på rörledningar i anläggningen för rökgasavsvavling
 • Byte av en del av luftblandningskanaler från kvarnar upp till 16m från block B2 – tillverkning, demontering och montering av stålkonstruktion, expansionsförband och värmeisolering, med erforderlig byggnadsställning
 • Sanering – tillverkning, demontering och montering av stålkonstruktion, spjäll av kolbrännare, med erforderlig byggnadsställning på luftblandningskanaler i block B1
 • Demontering och montering av värmeisolering på expansionsförband för igensatt luft i block B1
 • Montering av betongplattor på objekts tak och trottoar av anläggningen för rökgasavsvavling
 • Korrosionskydd, med erforderlig byggnadsställning, av konstruktion av bandtransportör, rörledningsstruktur och utrustning i anläggningen för rökgasavsvavling

2017

 • Reparation och löpande underhåll av värmeisolering och montering och demontering av byggnadsställningar i block B1 och B2
 • Leverans och montering av förisolerat värmesystem i det nya blocket B3
 • Byte av en del av rökgaskanal: kopplingssegment med nya kanaler i anläggningen för rökgasavsvavling.

2018

 • Reparation och löpande underhåll av värmeisolering och montering och demontering av byggnadssställningar i block B1 och B2

2019

 • Reparation och löpande underhåll av värmeisolering och montering och demontering av byggnadssställningar i block B1 och B2
 • Inköp och installation av ca 3km av hydromix-rörledning Ø508mm x 8mm
 • Sanering av tak av den lutande huvudbron (huvudtransportband för transport av kol)

2020

 • Reparation och löpande underhåll av värmeisolering och montering och demontering av byggnadssställningar i block B1 och B2
 • Reparation av roterande värmeväxlare och rökgaskanal i block B1 och B2
 • Reparation av fläktkvarna med tillhörande luftblandingskanaler i block B1 och B2
 • Byte av trapetsformad plåt på pannors takbeklädnad i block B1 och B2

2021

 • Reparation och löpande underhåll av värmeisolering och montering och demontering av byggnadssställningar i block B1 och B2
 • Reparation av roterande värmeväxlare och rökgaskanal i block B1 och B2

2016

 • Montering av värmeisolering, med erforderlig byggnadsställning, på rökgaskanalers inlopp och utlopp, diffusor, confusor och hopper av elektrostatisk utfällare
 • Montering av värmeisolerande sandwichpaneler, med erforderlig byggnadsställning, på fasad av elektrostatisk utfällare
 • Montering av värmeisolering, med erforderlig byggnadsställning, på tekniska rörsystemet av elektrostatisk utfällare

2017

 • Reparation av värmeisolering och montering och demontering av byggnadssställningar

2018

 • Reparation av värmeisolering och montering och demontering av byggnadssställningar
 • Löpande unerhåll av värmeisolering och montering och demontering av byggnadssställningar

2019

 • Reparation av värmeisolering och montering och demontering av byggnadssställningar
 • Löpande unerhåll av värmeisolering och montering och demontering av byggnadssställningar

2020

 • Reparation av värmeisolering och montering och demontering av byggnadssställningar
 • Löpande underhåll av värmeisolering och montering och demontering av byggnadssställningar
 • Reparation och löpande underhåll av eldfasta konstruktioner (eldfasta arbeten)
 • Reparation av fläktkvarna med tillhörande luftblandningskanaler

2021

 • Reparation av värmeisolering och montering och demontering av byggnadssställningar
 • Löpande underhåll av värmeisolering och montering och demontering av byggnadssställningar
 • Reparation och löpande underhåll av eldfasta konstruktioner (eldfasta arbeten)
 • Reparation av fläktkvarna med tillhörande  luftblandningskanaler

2017

 • Reparation av värmeisolering och montering och demontering av byggnadssställningar (tjänster inom värmeisolering, montering av plåt och arbeten med byggnadsställning)

2018

 • Reparation av värmeisolering och montering och demontering av byggnadssställningar

2019

 • Reparation av värmeisolering och montering och demontering av byggnadssställningar

2020

 • Reparation av värmeisolering och montering och demontering av byggnadssställningar
 • Sanering av överflödessystem på askdepå: installation av ca 2km av rörledningar Ø711mm x 8 mm med tillverkning av konstruktion av  schaktutskov
 • Reparation av kyltorn 110MW

2021

 • Reparation och löpande underhåll av värmeisolering och montering och demontering av byggnadssställningar
 • Reparation och löpande underhåll av eldfasta konstruktioner (eldfasta arbeten)

2016 och 2017

 • Uppförande av fyra fiskdammar och exploatering av jord, lera och grus

2016 och 2017

 • Montering av värmeisolering på fasader av byggnader A och B

2017

 • Reparation av värmeisolering och montering och demontering av byggnadsställningar på separator

2018

 • Reparation och löpande underhåll av värmeisolering och montering och demontering av byggnadsställningar i block A1, A2, A3, A4, A5 och A6
 • Reparation och löpande underhåll av eldfasta konstruktioner i block A1, A2, A3, A4, A5 och A6
 • Rengöring av koldepå och koltransportband

2019

 • Reparation och löpande underhåll av värmeisolering och montering och demontering av byggnadsställningar i block A1, A2, A3, A4, A5 och A6
 • Reparation och löpande underhåll av eldfasta konstruktioner i block A1, A2, A3, A4, A5 och A6
 • Nödunderhåll av eldfasta konstruktioner utanför ordinarie reparationsperiod
 • Rengöring av koldepå och koltransportband
 • Reparation av kolkvarnar (hammarkvarn) i block A3, A4 och A5

2020

 • Reparation och löpande underhåll av eldfasta konstruktioner i block A1, A2, A3, A4, A5 och A6
 • Rengöring av koldepå och koltransportband
 • Reparation av kolkvarnar (hammarkvarn och fläkttyp) i block A1, A2, A3, A4, A5 i A6

2021

 • Reparation och löpande underhåll av eldfasta konstruktioner i block A1, A2, A3, A4, A5 och A6
 • Rengöring av koldepå och koltransportband
 • Reparation av kolkvarnar (hammarkvarn och fläkttyp) i block A1, A2, A3, A4, A5 och A6

2020

 • Montering och demontering av byggnadsställningar och ny värmeisolering på kopplingssegment av rökgaskanaler

2021

 • Montering och demontering av byggnadsställning för uppbyggnad av anläggningen för rökgasavsvavling (cc 100 000 m² av ställningar)

2019

 • Löpande underhåll av värmeisolering och montering och demontering av byggnadsställningar
 • Reparation och löpande underhåll av eldfasta konstruktioner (eldfasta arbeten)

2020

 • Reparation och löpande underhåll av värmeisolering och montering och demontering av byggnadsställningar
 • Reparation och löpande underhåll av eldfasta konstruktioner (eldfasta arbeten)
 • Reparation av roterande värmeväxlare i block B1 och B2

2021

 • Reparation och löpande underhåll av värmeisolering och montering och demontering av byggnadsställningar
 • Reparation och löpande underhåll av eldfasta konstruktioner (eldfasta arbeten) i block B2
 • Arbeten inom grundläggande reparation i block B1:
  • Fullständigt byte av alla eldfasta konstruktioner på pannor (50% av totala kvantiteten, ca 325 ton eldfasta material)
  • Fyllständigt byte av eldfsta material på 4 av 8 återcirkulationskanaler (ca 1200 ton eldfasta material)
  • Demontering av befintliga luftblandningskanaler, kolbrännare och varmluftskanal
  • Montering av nya luftblandningskanaler, kolbrännare och varmluftskanal
  • Montering av nya OFA kanaler med tillhörande förstärkningsarbeten på bärande stålkonstruktion
  • Montering av nya servicegallerier
  • Demontering av gammal värmeisolering från panna, luftblandningskanal, luftkanal, ångrör, batterier, dräneringsledningar, insprutningsledningar, kolbrännare, oljebrännare, kammare i pannor, starttank, turbin och övrig utrustning (50% av ca 23 000 m²)
  • Montering av ny isolering (50% av ca 30 000 m²)
  • Montering och demontering av ca 50% av ställningar som behövdes för alla arbeten under grundläggande reparation.

2019

 • Arbeten inom grundläggande reparation 2019
 • Reparation av värmeisolering (ca 4 000m²)
 • Montering och demontering av byggnadsställningar som behövdes för alla arbeten under grundläggande reparation (ca 35 000 m²)

2019-2020

 • Tillverkning och montering av värmeisolering på ny anläggning „Duboka prerada“ (ca 15 000 m²)

2021 – nu

 • Montering och demontering av byggnadsställningar under perioden 2021-2023 (löpande underhåll)