SWE

PDV INŽENJERING

Om oss

Kvalitet, precision, pålitlighet, ansvar och punktlighet avseende iakttagande av tidsfrister

PDV INŽENJERING DOO

PDV INŽENJERING DOO är ett företag med begränsat ansvar (LLC) som grundades 2015 som företag som mestadels sysslar med värmeisolering och arbeten med byggnadsställningar på industriella anläggningar i Republiken Serbien.

De första kunderna var kinesiska företag som var engagerade i konstruktion av anläggning för rökgasavsvavling i värmekraftverk Kostolac B. Företagen CMEC (China Machinery Engineering Corporation) och NEPC2 (Northeast NO.2 Electric Power Construction Company) anförtrodde då litet företag en stor del av projekt dvs. fullständig produktion och montering av värmeisolering på anläggning för rökgasavsvavling som ledde till att PDV INŽENJERING DOO blivit en av de bästa enteprenadfirmorna inom industriell värmeisolering i Republiken Serbien. 

Söker du efter en pålitlig affärspartner?

Snart efter etablering utvidgade företaget sin verksamhet och började syssla med låssmeds- och svetsningsarbeten och under de följande åren lade företaget till sin portfölj sanerings- och rekonstruktionsarbeten på eldfasta konstruktioner, installation av värmesystem och rengöring av industiella anläggningar med industriella dammsugare.

Företaget bedriver sin verksamhet mestadels i anläggningar som tilhör värmekraftverk, avfallsförbränningsanläggningar, oljeraffinaderier och petrokemiska anläggningar, cementanläggningar, stadens värmeverk samt i andra industriella anläggningar.

Idag är PDV INŽENJERING DOO ett modernt och snabbväxande företag vars namn har blivit känt inom sin bransch som synonym för kvalitet, precision, pålitlighet, ansvar och punktlighet avseende iakttagande av tidsfrister. I sina affärsaktiviteter använder företaget den mest moderna utrustningen, mekanisering, maskiner, verktyg, anordningar och nödvändiga transportmedel. Våra professionella och utbildade anställda har alla relevanta diplom, certifikat och licenser som behövs för att genomföra alla arbeten och tjänster från vår portfölj. När företaget utför arbeten och tillhandahåller tjänster tar det särskilld uppmärksamhet till miljöskydd.

0
År för etablering
0 +
Antal anställda
0
Certifikat
0 +
genomförda projekt

Tillväxt av marknad och utveckling

Inom vårt företag finns det också representationskontor i Tyskland och dotterbolag PDV INŽENJERING KRAPINA DOO i Kroatien.

PDV INŽENJERING DOO planerar att inom sin affärsplan grunda utbildningscentrum för bristyrken i Republiken Serbien, såsom isolatörer, ställningsbyggare, eldfast murare, låssmeder och svetsare som ska bidra till att ett av huvudmål av företagets kvalitetspolicy uppnås och det gäller kontinuerlig förbättring av anställdas kvalifikationer och färdigheter för att förbättra kvaliteten på utförda arbeten, öka nivå på säkerhet och hälsa på arbetsplatsen samt för att öka medvetenhet om bevarandet, skydd och förbättring av miljö.