SWE

PDV INŽENJERING

Låssmeds- och svetsningsarbeten

TJÄNSTER

Autogen skärning, MIG/MAG/TIG/REL svetsning...

Vi utför reparationsarbeten på kolkvarnar och kolmatare i värmeenergianläggningar samt sanering och byte av ventilationskanaler, luftblandningskanal, rökgaskanal och kolpulverbrännare. Vi tillhandahåller monterings- och demonteringstjänster av produktionshallar, industriella hallar, lagerhallar och verskstadshallar och tillverkar standarda och skräddarsydda mobila kontor och lagercontainrar. Vi utför också monterings- och demonteringsarbeten på sekundära stålkonstruktioner av industriella anläggningar.

Vi använder preparat för korrossionsskydd på stålkonstruktioner som vi tillverkar.

Referenser för låssmeds- och svetsningsarbeten