SWE

PDV INŽENJERING

Värmeisoleringsarbeten

TJÄNSTER

Reparation, montering och produktion av ny industriell värmeisolering

PDV INŽENJERING DOO VALJEVO-POPUČKE utför alla arbeten inom värmeisolering av objekt och utrustningar i industrianläggningar. Vi tillhandahåller fullständig ingenjörstjänst, projektering och utarbetande av tekniska dokumentationer, inköp av nödvändigt material, tillverkning av monteringspositioner och deras montering.

Vi utför också sanering, reparation och modifiering av befintlig värmeisolering.

Referenser för värmeisoleringsarbeten